Глазне

Глазне е река в Пирин, която е една от най-пълноводните в цялата планина. Нарича се още Глазна. Образува се при сливането на реките Демяница и Бъндерица, което сливане се осъществява малко над град Банско. Тече на северозиток през града и през Разложката котловина и недалеч от село Баня се влива в река Изток. Дълга е 24.6 километра. Произходът на името на река Глазне се свързва със старославянската дума глаз - тя означава объл камък или кълбо и според много езиковеди реката си дължи това име на факта че по средното течение на реката се срещат много такива обли камъни. В съвременния полски език и до днес се среща думата глаз със същото значение.

Река Изток води началото си от карстовия извор Изворо в местността Кьошката на югозапад от град Разлог. Тя тече на североизток, приема притоците си Раковица, Валявичка, Язо и Бела река и прави завой на югоизток. След това тя приема река Глазне, която се явява главен приток. Скоро след това река Изток се влива в река Места; нейната дължина е 16.5 километра и тя е най-пълноводният приток на Места от всички пирински реки, които се вливат в нея. Името на река Изток не идва от посоката Изток, а от изтичане, речно течение.

Пирин планина    Езера    Връх Георгийца    Върхове в България

Рекламна агенция в Пловдив    Зъболекар в Пловдив    Снимки на езера

Информация за Рила планина    Зъбни импланти    Рилски езера

Имплантологичният портал на България    Върхове в Пирин    Казаните