Казаните

Казаните са два циркуса, които са оградени от склоновете на Джамджиев ръб от юг, връх Вихрен от запад и връх Кутело от север. Отворите на двата циркуса са на изток към долината на река Бъндерица. По-високо разположен е Големият Казан, дъното на който е на надморска височина от 2420 метра. В него се намира един от постояните снежници в Пирин планина. Малкият Казан е на изток от него, дъното му е на 2200 метра. Двата циркуса са безводни поради карстовия терен около връх Вихрен - всички снеготопежни води се просмукват надолу във варовиците и дават началото на подпочвени води. Името на циркусите произлиза от специфичната им форма - те много наподобяват големи котли. От тях много често се издигат мъгли.

Преди време около Казаните се срещаха еделвайси. През последните години не сме виждали нито един еделвайс там, единствено през 2018 година успяхме да снимаме такова цвете по склона на връх Кутело. Вероятно поради големия поток от хора еделвайсите в района на Казаните отдавна са унищожени.

Пирин планина    Река Бъндерица    Бъндеришки езера

www.dentalimplants.bg    www.ralev-dental.bg    www.bg-tourinfo.com

Заслон Казана - намира се точно в началото на циркуса на леко издигнато място

Снимка на заслон Казана от високо - от ръба на циркуса

Спускане към Казана от пътеката от Премката

Дъното на циркуса Голям Казан. Според някои туристи там се образува ледник, защото на практика целогодишно има сняг, което е твърде пресилено според нас. По-скоро става въпрос за фирнован сняг. През някои години, когато температурата на въздуха през лятото е доста висока, цялото количество сняг се стопява. Вижда се обаче типичният леден език - участък, в който ледът започва да се спуска надолу точно под формата на език; ледът се топи и от края на езика запова река или поне поточе.