Демиркапийски чуки

На горната снимка се вижда връх Демиркапийски чуки и вдясно от него - мощното било на връх Каменица. Връх Демиркапийски чуки е висок 2647 метра. В туристическата литература той се се обозначава с различни имена - Демиркапийски чукар, Демиркапия (което води до обърквания с името на съответната порта), Демиркапийски чалове и Демиркапийски върхове. Разполага се върху Главното Пиринско Било между връх Кралев двор от северозапад и връх Джано от изток. С първия се свързва с тесен назъбен ръб, а от втория - седловината Демиркапия. По хода на тези два скални гребена е възможно да се изкачи връх Демиркапийски чуки, но все пак изкачването трябва да се извършва с повишено внимание - на места гребенът се стеснява доста и за неопитните туристи е опасно.

Връх Демиркапийски чуки има две коти, поради което и името му е в множествено число; според много туристи обаче това са два отделни върха. По-високият от тях е северозападният - 2647 метра. Той има характерна шиловидна форма; от него се отделя къс рид, който загражда от югоизток малкия Кралевдворски циркус. Югоизточната кота наподобява гърбица и е висока 2613 метра - за нея вече стана въпрос по-горе. Тя формира гребен, който разделя на две Демиркапийския циркус. Върхът е изграден от гранит - склоновете му са много стръмни, покрити са с гранитни блокове, треви, хвойна и малки петна от клек. На север те се спускат към Поповоезерния циркус и вторичния на него Кралевдворски циркус, а на юг - към Демиркапийския циркус.

Подробна информация за планината Пирин    Лицево - челюстна хирургия    Орална хирургия    Демирчал    Информация за връх Вихрен