Скакавишки водопад

Добра снимка    Върхове в България    Бойков връх