Панорама - най-високото е Каменица

Панорама - най-високият връх на горната снимка е връх Каменица. Вляво от него добре се вижда връх Яловарника

Друга панорамна снимка, на която се виждат връх Каменица (най-високият), Каменишка Кукла, Малка Каменица и Кралев двор най-вдясно, като Кралев Двор е изкривен от обектива

В центъра на снимката е връх Малка Каменица, вдясно - Кралев двор, а вляво от него - Голяма Каменица

Байкушевата мура    Сравнение на имплантатните системи    Зъболекар в Пловдив    Онлайн магазин за дентални материали

www.bg-dentist.com

Хвойна

Лицево-челюстна хирургия

Каменишка кукла - страничен връх точно до връх Каменица

Мощното било на връх Каменица

Човек се катери по билото в посока връх Каменица. Откъм Кралев двор и Малка Каменица скалният ръб е остър и често стават инциденти

Вляво на кадъра - връх Каменица. Вдясно от него добре се очертава Каменишка кукла, а над тях е Луната