Оптимист

Оптимист

Обява на входа на жилищен блок в град Пловдив. Домоуправителят е проявил краен оптимизъм, надявайки се някой от живущите да жертва 420 лв. на полза роду. Предвид характера на междусъседските отношения в повечето кооперации се съмняваме че ще се намерят дарители и за сумата от 4.20 лв. В жилищните блокове много често нещата вървят на принципа "Общата кобила се язди от всеки, а не се храни от никого". Необходимо е нещата да стигнат до критично положение, за да реши някой да вземе мерки, и то само някой който е пряко засегнат от ситуацията. При теч на покрива например ремонтът винаги се финансира от живущите на последния етаж; при запушване на канализацията и наводняване на избите мерки взима този, чието мазе е наводнено и т.н.

 www.dentalimplants.bg    www.ralev-dental.com    www.buchkova.com    www.simeonov.ws    www.ralev.ws    www.markova.info    Смях    Масла Shell

Информация за Видин    България    Видин