Георгийски езера

Георгийските езера са група езера, които се разполагат в едноименния циркус. Както всички езера в Пирин, те имат ледников произход. Четири от Георигйските езера са постоянни, а две са временни. В източната циркусна половина има четири езера - 3 постоянни и едно временно, а другите две са в западния циркусен дял - едното е постоянно, а другото - временно. Най-високо разположеното езеро от Георгийските езера е на надморска височина от 2402 метра, лежи на северозапад от Муратов връх и на югозапад от седловината Муратова премка. То е и най-малкото по площ от всички постоянни езера в групата - 1.75 декара. На северозапад от него, на около 150 метра, е едно от временните езера. Другите две постоянни езера се намират в източното подножие на Муратова чука (остър скален зъбер) и на североизток от връх Георгийца. Надморската височина на тези езера е съответно 2305 метра и 2289 метра, а площта им е доста голяма - 20.3 и 43 декара. Това ги прави едни от най-обширните езера в Пирин. В западната циркусна половина има едно постоянно и едно временно езеро, като постоянното е най-ниско разположеното в групата - лежи на 2194 метра. Заема голямо понижение в циркуса - на запад от Муратова чука и на север от връх Георгийца. Площта му е 23 декара. На югоизток от него, по северния склон на връх Георгийца, е временното езеро.

Георгийският циркус се отбелязва понякога с имената Гергийски циркус и Гьоргиички циркус. От него извира река Гергийца, към чиято долина циркусът е широко отворен на северозапад. Ограничен е на североизток от рида Гредаро и на югоизток от Синанишкия рид по линията Муратов връх - кота 2554 метра - връх Георгийца. На югозапад циркусът е ограничен от безименен рид, който се спуска на северозапад от връх Георгийца. От последния в североизточна посока се спуска късо разклонение, най-високата точка от което е зъберът Муратова чука. Това разклонение разделя циркуса на две половини - източна и западна. В тях се намират Георгийските езера.

Подробна информация за Пирин    Езера в Пирин    Спанополски езера    Връх Георгийца    Газей

Рила    Рилски езера    Дентални юнити    Имплантатна надстройка

Имплантологичният портал на България