Влахинска река

Влахинска река е една от най-дългите реки в Пирин - има дължина от 27 километра. В някои източници се нарича също Влахина река или Влашка река. Изтича от Влахините езера (да не се бъркат с Влашки езера - Аргировото и Митровото езеро)  и тече на северозапад, в дълбока долина, където образува скокове и водопади. След това реката достига до местността Черната вода, където наклонът вече намалява и за кратко разстояние водите на реката се губят под земята - нещо много често срещано в карстовите райони, каквито в планината Пирин има много. Скоро след това реката излиза отново на повърхността, поема на югозапад и навлиза в дълбока гориста долина. В района на махалата Драголов и село Влахи реката тече около 8 километра в посока северозапад и след това се насочва на югозапад. В тази посока тя достига до град Кресна, където се влива в река Струма.

За да бъде объркването пълно, Влахинска река има ужасно много имена. В зависимост от местата, през които преминава, се променя и името на реката. От местността Черната вода до местността Пещерите реката се нарича Черната вода. От местността Пещерите до махала Драколово се нарича Пещерска река. От махала Драколово до село Влахи се нарича Драколовска река; от село Влахи до обезлюденото Ново Село се нарича Влахинска река (което е официалното географско име на реката) или понякога Къркийца, което е остаряло. От Ново село до град Кресна пък се нарича Новоселска река - и това е за една река, дълга само 27 километра! Интересно колко имена има река Нил, която е дълга над 6000 километра... Името Къркийца, което е най-рядко използвано, произлиза от старобългарската дума кърк или крък, която означава шия, а в района на Пирин се използва в смисъл на тясно и труднопроходимо място.

По хода на своето течение Влахинска река приема и доста притоци - Странска река, Итипишка река, Мостишка река и Костишка река, които са десни. Леви притоци на реката са река Гергийца, Гредарска река, Синанишка река, Разколска река и Шаралийска река.

По десния бряг на Влахинска река се намира местност, която се нарича Каменният клет. Местността е оградена от гора, тук се събират пътеки от местностите Загаза, Буката и Черната вода. През лятото тук се установяват овчари и техните стада. Името на местността идва от камък и думата клет - тя е на местния диалект и означава землянка, къща, вкопана в земята. Вероятно тук е имало такива постройки преди време. По десния склон на реката пък се намира местността Орлите - тя е защитена от 1981 година. Разположена е на изток от местността Черната вода; тук се срещат различни скални фигури, които наподобяват фигури на животни, гъби и кули. Някои от тях приличат на орли, поради което и местността носи това име. Черната вода пък е местност - долинно разширение по горното течение на Влахинска река на юг от връх Баюви Дупки. Това са няколко каменисти поляни, разделени от гора.

 

Връх Вихрен    Пирин планина    Снимки на река Дунав    Ски спорт

www.dentalimplants.bg    Река Дунав край град Видин    Влахински превал

www.ralev-dental.bg    Ски спускане    Муратов връх    Изложение в Кьолн