Котешки рид

Котешки рид е скално било, което се отделя от Главното Пиринско било в неговата северна част - малко на север от връх Бански суходол на височина от 2852 метра. В началото билото се насочва на североизток и се извисява на височина от 2804 метра. След това се спуска на североизток до 2737 метра, при което се отделя един рид, който се спуска към циркуса Баюви дупки. След това ридът продължава да се снижава и достига до връх Дуниното куче - той е възлов, тъй като тук Котешкият рид се разделя на две разклонения - източното е много дълго, спуска се все повече и повече и достина Разложката котловина. Огражда от север циркуса Баюви дупки. Второто разклонение на Котешкия рид е много късо, спуска се също към циркуса Баюви дупки и завършва в него под формата на носовидно вдаване. След връх Дуниното куче Котешки рид се спуска рязко надолу и образува характерно стъпало - денудационна заравненост, която формира височина от 2211 метра. Постепенно ридът се разпада на по-малки разклонения, които се губят в полето. В най-високата си част скалният гребен е изграден от мрамор, който на по-малка височина преминава в гранит. В някои части ридът се стеснява дори до 10 сантиметра, при което не е възможно да се премине без алпийска осигуровка. Това е всъщност най-екстремното място в Пирин.

Името на Котешкия рид се дължи на неговата специфична форма - според много туристи той наподобява котка, която е легнала по корем и нейният гръбнак формира извивка, силно наподобяваща Котешкия рид. Тази форма изпъква особено силно ако ридът се наблюдава от североизток, от пътеката от хижа Яворов към хижа Предел или Даутов връх. Според някои литературни източници пък името Котешки рид произлиза от местността Котечкото, която се разполага по североизточните склонове на рида и в която живеят много диви котки.

Бански суходол    Пирин    Връх Кутело    Клек    Главно Пиринско Било    Байкушевата мура    Баюви дупки    Зъбни импланти

Имплантологичният портал на България    Зъбни импланти    Пирин планина    Бегликташ

Художник от град Пловдив    Зъболекар в Пловдив    Хребети в Пирин    Подробна информация за планината Пирин

Бегликташ