Реки в Пирин

Главното било на Северен и Среден Пирин е насочено от северозапад на югоизток и определя гръбнака на планината. То се явява и вододел между водосборните басейни на реките Струма и Места. Тъй като Главното Пиринско Било е по-близо до река Места, притоците на река Струма са по-дълги. На много от реките има красиви водопади, някои от които са обявени за природни забележителности. Така например водопадът на река Ретидже е емблематичен за планината Пирин - публикуват го на заглавните страници на различни справочници за Пирин и всеки турист, който се интересува по-задълбочено от тази планина, го разпознава веднага. Притоци на река Места са Бела река, Бъндерица, Дамяница, Дисилица, Безбожка река, Ретидже, Туфча, Гоцеделчевска река и Мътница. Притоци на река Струма са Ощава, Влахинска река, Санданска Бистрица, Мелнишка река и Пиринска Бистрица.

Имплантология - цялата информация в един сайт    Подробно за Пирин планина    Снимки от връх Вихрен    Река Туфча    Ски спорт

www.ralev-dental.bg    www.avramova.bg    www.bg-tourinfo.com    Хижи в Пирин    Национален парк Пирин    Влахина река

Кариес    Пловдивски художник    Шамбала    Река Пиринска Бистрица    Водопадът на река Ретидже    Венцеслав    Подробно за Пирин планина

Хижи в Пирин