Брезнишки езера

Брезнишките езера са група от три езера в северния дял на Пирин планина. Разположени са в Брезнишкия циркус. На запад районът на езерата граничи с Главното Пиринско Било в района на върховете Ченгелчал и Демирчал, на север - с масивния Кадиев рид, а на юг - със скалистите отвеси на Янузов рид. Трите езера са сравнително малки по площ. Намират се на надморска височина от 2579 метра до 1763 метра. Езерата са три:

От Горното Брезнишко езеро води началото си река Туфча. Нейни притоци са реката, отводняваща Корнишките езера, реките Янколица, Мишово дере, Глоговица, Речишко дере, Глобущица, Марево и Сваринско дере. Туфча минава през село Брезница и североизточно от село Корница. Малко след село Баничан тя се влива в река Места. Така тя се оформя като най-дългата и най-пълноводна река в този дял на планината.

Подробна информация за Пирин планина    Българският имплантологичен справочник    Езера в Пирин    Брезнишки циркус    Информация за Брезнишки циркус

Янузов рид, който се извисява над Брезнишките езера