Каймакчал

Връх Каймакчал е висок 2752 метра. Издига се на Полежанския страничен рид между Стражите от югоизток и Конарево от югозапад. Върхът е възлов за тази част на планината - от него на северозпад се отделя рид, който огражда от запад циркуса Юлен, а на североизток се отделя друг рид, върху който пък лежи връх Десилица. Връх Каймакчал има формата на конус, изграден е от гранит, склоновете му са каменисти, на много места са осеяни с клек. Те се спускат към ограждащите го циркуси - Юлен на северозапад, този на езерата Плеше - на североизток, Десилишки - на югоизток и Газейски - на запад.

Името на връх Каймакчал произлиза от каймак - най-хубавата, отбрана част от нещо. Според местното население там е имало много хубава паша и овцете, които са водени да пасат там, са давали чудесно мляко. През 80-те години на Двадесети век върхът е бил преименуван на Изворец, но това название не се възприе.

На север от връх Каймакчал се намира връх Конарево (Селски връх). Той е висок 2470 метра, като има и по-ниска кота от 2459 метра. На 150 метра на север от има триангулачен знак от първи клас - той е на 2438 метра, което понякога става причина за обърквания. Точно при този връх Полежанският страничен рид се разпада на няколко по-малки разклонения, които се спускат на изток, североизток и северозапад. Тези разклонения се явяват граници между водосборните басейни на реките Юленска, Конаревска, Свети Николска, Десилица и техните притоци. Върхът е изграден от гранит, а склоновете му са покрити с клек и хвойна. Само на югоизток и североизток има някои по-голи участъци, покрити само с трева и камъни. Името на върха е с неясен произход - свързва се с пастирите койнари, които са живеели преди в региона. Селски връх се свързва с това че върхът е близо до Добринище, което ди 2006 година е било село. 

Подробна информация за планината Пирин    Растения    Малък Полежан    Върхове в България    Пиринска Бистрица    Връх Каменица

Информация за връх Каменишка кукла    Каменишки връх    Каменишко странично било

Стражите    Връх Кельо    Каменишки езера    Теодосиеви Караули