Изглед от връх Бански Суходол 

Изглед от връх Бански Суходол в посока върховете Кутело 1, Кутело 2, Вихрен и карстовия ръб "Кончето"

Имплантологичният портал на България