Клекове и камънаци в Пирин

Клекове и камънаци в Пирин. Радост за туриста

Байкушевата мура    Сравнение на имплантатните системи    Зъболекар в Пловдив    Онлайн магазин за дентални материали

www.ralev.ws

Ендодонтия

По най-високите части на Пирин расте клек - формира островчета, около които расте трева. Над тях вече има само камъни, както се вижда на горната снимка

Непроходими клекове и камънаци по билото на връх Окаден