Връх Зъбът

Връх Зъбът

Връх Зъбът е висок 2650 метра. Съседни върхове са Каменица и Яловарника. Зъбът е разположен върху Каменишкия рид между връх Яловарника от изток и връх Куклите от югоизток. От него на северозапад се отделя късият рид на връх Бегова капа. Самият връх Зъбът има форма на конус; склоновете му са много стръмни, покрити са с хвойна, треви и клек. На север и североизток те се спускат към долината на река Беговица, на запад към вотирчния циркус на Беговишкото езеро, а на югоизток и изток - към циркуса Башмандра. Името на върха произтича от неговата специфична форма - прилича на кучешки зъб (канин) от постоянното човешко съзъбие, макар върхът му да е леко абразиран.

www.bg-tourinfo.com    www.bg-dentist.com    Пирин планина    Казаните