Връх Каменица

Връх Каменица; вдясно ниското е Каменишка кукла, още по-вдясно - Яловарника

Подробна информация за Пирин планина    Върхове в Пирин    Езера в Пирин    Информация за Башлийски езера

www.omegadentagroup.com

Ела

Двуетапно повдигане на синусов под