Даутово езеро

Даутовото езеро е малко езеро в алпийската част на Пирин, което е най-северното от всички езера в Пирин, а също и най-западното. Заема дъното на падина в подножието на едноименния връх, в северозападната част на циркуса Окаден. Надморската височина на Даутовото езеро е 2338 метра, езерото е доста непостоянно - през пролетта и в началото на лятото поради активното снеготопене достига площ от 9.5 декара, а в началото на есента понякога езерото изчезва.

Името на езерото има същия произход като името на Даутов връх. През 1942 години е направен опит езерото да се преименува на Сълзица, но това име така и не успя да се наложи. Подобно на други изкуствено наложени имена на туристически обекти в Пирин и това не се възприе - туристите очевидно са свободолюбиви хора, които не обичат някой да им налага каквото и да било.

Подробна информация за Пирин    Даутов връх

Рила

Рилски езера

Имплантологичният портал на България

Пейзажи от Пирин

Даутово езеро и точно над него - връх Разложки Суходол