Къщата на Георгиади

Къщата на Георгиади

Къщата на Георгиади е възрожденска къща в град Пловдив. Построена е на Трихълмието, което днес се нарича още "Архитектурно - исторически резерват "Старинен Пловдив"; на жаргон пловдивчани наричат района "Стария град". Строежът на къщата е осъществен през периода 1846 - 1848 от майстор хаджи Георги Станковски от село Косово. Инвеститор на проекта е богатият абаджия Георги Кендинденоглу, а целта на инвестицията е недвижимият имот да бъде изпозлван за зестра на дъщерята на чорбаджията. В крайна сметка обаче къщата започва да носи името на завряния зет Димитър Георгиади. Разположена е на самата улична линия от източната страна на Хисар Капия. Сградата е триетажна, симетрична, приземният етаж е решен като вътрешен двор с две срещуположни врати. На етажите горе са разположени елипсовидни салони с по две големи стаи от всяка страна. Най-богато оформен в първият етаж - с дъсчен таван и резбовани розети, а стените са изписани с орнаменти и цветя. Външната фасада е особено внушителна и се приема за една от емблематичните сгради на Пловдив. Върху нея са разположени много прозорци с цветни стилизации над тях. Централната част над портика е овална, с кобиличен фронтон. Къщата е обявена за паметник на културата и в днешно време в нея се разполага музеят на Възраждането и националноосвободителните борби. В него могат да се видят много предмети от ранноосманския период - 15 - 16 век. Изпълнителят на проекта (майстор Георги Станковски) е реализирал успешно и много други строителни начинания в стария град - може би най-известното от тях е къщата на Коюмджиоглу, в която днес се помещава Етнографският музей на град Пловдив.

Зъбни импланти    Пловдив    www.dentalimplants.bg    www.ralev-dental.com    www.bg-dentist.com    www.omegadentagroup.com    www.ralev.name

www.dentalimplants.bg    Зъболекар в Пловдив    www.simeonov.ws    www.ralev-dental.bg    www.oralsurgery.bg    www.maxillofacial-bg.com    България    Река Марица