Балабановата къща

Балабановата къща е музей в Пловдив на територията на архитектурно - историческия резерват „Стария Пловдив“, който пловдивчани наричат също стария град. Сградата е позната и като Къщата на хаджи Панайот Лампша. Намира се между улиците „4 януари“, „Д-р Стоилов“ и „Антраник“. Днес къщата се използва като музей, културен център за изложби, театрални постановки и концерти. Построена в началото на XIX век от хаджи Панайот Лампша – българин, родом от Пловдив, богат търговец и лихвар, член на кафтанджийския еснаф. Според Любен Каравелов хаджи Панайот е сред най-именитите пловдивски търговци от средата на XIX век. Къщата е имала трима собственици. В началото на XX век неин собственик става търговецът Лука Балабанов, от чието фамилно име идва и името на къщата.

Балабановата къща е съборена до основи през 1930-те години. През 1971 г. е проектирано пълното възстановяване на къщата, на същото място, където е съществувала до събарянето ѝ. Проектирането е изпълнено въз основа на книга „Пловдивската къща“ на архитект Христо Пеев. Сградата е с разгърната застроена площ от 546 m² и обхваща обем от 4723 кубични метра. Балабановата къща е възрожденска сграда със симетричен план на втория етаж. Построена е по подобие на къщи от крайбрежието на Босфора в околностите на Цариград. Горният етаж е леко издаден над долния - от данъчни съображения, тъй като по времето на Османската империя недвижимите имоти са се облагали с данъци според площта, която сградата заема върху земната повърхност. Такова животно като Разгърната Застроена Площ (РЗП) не е били вземано под внимание от властите, поради което строителните предприемачи от всички краища на империята са намерили начин да спестят малко плащания към бюджета - именно чрез по-големи площи на по-горните етажи. Балабановата къща е представителна за развитието на Пловдивската симетрична къща и e един от най-богатите образци, при които пространствената композиция се характеризира с равнозначното участие на две взаимно перпендикулярни оси, тази на приземието и тази на етажа. Характеризира се и с изключително богата разработка на архитектурните детайли, на пластичната и плоскостната декорация. Това решение на къщата надраства функциите на жилище и се доближава по обем и функции до обществена сграда. Голямата порта откъм улицата и срещуположната й врата към двора отвеждат в продълговат пруст с висок таван, около които са били разположени стопански и домакински помещения. До горния етаж води вътрешна стълба, която въвежда в голям остъклен салон. Средната му част е най-представителна, с богато украсен дърворезбован таван. Около салона има четири стаи с неповторима атмосфера. Обзаведени са с реставрирани старинни мебели, тъкани и други вещи, демонстриращи вкуса и възможностите на богатите пловдивски граждани. Първият собственик на сградата, който се явява и инвеститор в проекта, е Хаджи Панайот Лампша - българин, родом от Пловдив. Бил е богат търговец и лихвар, член на кафтанджийския еснаф. Според Любен Каравелов хаджи Панайот е един от най-именитите пловдивски търговци от средата на XIX век.

Днес в къщата на първия етаж е представена постоянна експозиция на съвременно българско изкуство. Вторият етаж, служил за посрещане на гости, обзаведен и сега в градски възрожденски бит, е една от най-популярните камерни сцени в града за културни събития - театрални спектакли, концерти, изложби, литературни премиери, срещи с едни от изявените творци на страната, както и делови срещи. Тук за първи път е организиран международният фестивал “Дни на музиката в Балабановата къща”, който вече в продължение на няколко години оживява пространството на къщата с пролетното си и есненно издание. Двете зали в приземния етаж са предназначени за временни художествени изложби.

Зъбни импланти    Пловдив    Лицево - челюстна хирургия    www.dentalimplants.bg    www.ralev-dental.com    Бай Илия

Стара снимка на Балабановата къща от 2007 година - правена е с един апарат Fuji Finepix S9500, който не е огледалнорефлексен, но не това е причината за лошото качество на снимката. То се дължи на все още малкия клиничен опит на задвизьорното устройство в областта на цифровата фотография. Тя изисква поглед върху кадъра, мисъл и познаване на технологията из основи - както всяка друга област от човешкото познание.

www.bg-tourinfo.com    Градове в България    www.investor-bg.com    www.ralev-dental.bg    www.oralsurgery.bg    Ендодонтия    Кариес

Орална хирургия    Избелване на зъби    Зъб    Рила    Пирин    Черно море