Стена на крепост

Стена на крепостта Баба Вида в град Видин

copyright©by everybody

Автор на снимката - д-р Венцеслав Ралев

Стена на крепост край Божия мост, близо до Враца

Стена на крепост на къща в град Батак. Къщите в града, които са строени преди 1878 година, изглеждат като крепости и очевидно има защо

Стена на крепост до град Белоградчик

Отново стена на крепост до Белоградчик

Останки от крепостна стена в Хисаря

Крепостна стена до град Ямбол