Град Видин - портата Стамбол капия

copyright©by everybody

Портата "Стамбол капия" е строена през втората половина на XVII век, когато е била част от укрепената част на град Видин - "Калето". Въпросната крепост е построена през периода 1690-1720 г. след австро-турските войни. Използвана е модерната за времето вобанова укрепителна система. Стамбол капия е най-известната порта на крепостта, може би защото през нея е минавал пътят към Цариград (Стамбол). Крепостта "Калето" била построена във форма на полукръг с диаметър около 1,8 км, образуван от стена, която следва брега на р. Дунав. В частта откъм Дунав укреплението е било съставено от две успоредни каменни успоредни стени, а откъм сушата има бастионно очертание от седем фасове. Те са съединени помежду си и с крайбрежната стена посредством 8 бастиона. Прокопали са и външен крепостен ров, широк около 18 и дълбок 6 метра, който се е пълнел с вода от Дунав. Градските порти са девет на брой и са наречени капии (калето, видбол капия, стамбол капия, пазар капия, еничар капия, флорентин капия, сарай капия, телеграф капия, рибна капия). При Стамбол капия крепостният ров е бил по-широк и по-дълбок, с формата на четвъртит басейн и е служил за стоянка и зимуване на турската дунавска флотилия. За защита на мостовете и крепостните врати пред всяка от тях е имало по един равелин, въоръжен с 6-8 оръдия, които са стреляли през амбразури.

Днес от това крепостно съоръжение са запазени само няколко крепостните врати: Флорентин, Еничер, Пазар и Стамбол капии. Те представляват засводени проходи, в чиито стени има каземати за караулни помещения. Затваряли са се с двукрили порти от дъбови греди, обковани с желязо. Над рова се е преминавало по дървени мостове, едната част от които е била подвижна. Към Дунав се е излизало през 5 врати: Аралък, Топ, Сарай, Телеграф и Сюргюн капии - познайте от три пъти при какви ситуации се е използвала последната порта :-))). До Телеграф капия крепостната стена е запазена. В днешно време пред Стамбол капия има фонтан - интересното е че фигурата на малко момченце във фонтана е ставала обект на кражба два пъти през последните двадесет години.
 

Автор на снимката - д-р Венцеслав Ралев

Зъбни импланти