Снимки от Стара Планина - трета серия

Снимки от изкачване на връх Вежен през село Рибарица. Връх Вежен може да бъде изкачен по този маршрут сравнително лесно - преходът отнема около два часа в едната посока, само на едно място има малко по-стръмно изкачване. На много места има зимна маркировка - стълбове, оцветени в ивици на жълто и черно. От самия връх Вежен се вижда най-западната част на село Рибарица, което пък е най-дългото село в България - около 10 километра. Има черен път, който достига малко над селото; по този път можете да се изкачите с автомобил без особени трудности, след което изкачването на връх Вежен продължава пеша.

www.dentalimplants.bg    Снимки от Стара Планина    Информация за Стара Планина    www.ralev-dental.bg    www.bg-dentist.com    Още снимки от Стара Планина

Малко под връх Вежен се срещат образувания, подобни на морени - нещо, което рядко може да се наблюдава извън пределите на Рила и Пирин. Подобни струпвания на камъни с различен размер са характерни основно за планините от алпийски тип, каквито именно са Пирин и Рила. Само в най-високите части на Родопите и Стара Планина могат да се открият морени - те са типични ледникови форми и се образуват при спускане на ледника по стръмен планински склон, когато ледът влачи камъни и скали надолу. Част от морените се движат надолу при процеса на спускане на леда, поради което се наричат движещи се морени. Други пък са отложени преди да започне движението и поради това се наричат отложени морени - в българските планини от алпийски тип се срещат и от двата типа морени. В зависимост от своето разположение в ледника движещите се морени са повърхностни, вътрешни и дънни.

Материали за костна аугментация    Връх Ботев    Вихрен - 2914 метра    Лицево-челюстна хирургия    Планини в България    Връх Мусала

Върхове в България    Следващ семинар    Бански Суходол    Орлова папрат    Върхове в Стара Планина    Снимки от Стара Планина - серия 4

Снимки на букови гори и папрат над хижа Плевен

Снимки от резервата Северен Джендем в ранна есен