Проломът Момина Клисура

Проломът Момина Клисура започва в местността Лошин на север и завършва при село Господинци на юг. През него протича река Места. Дълъг е около 28 километра, особено живописен е при местността Момина кула, където река Места е притисната между стръмните склонове на Родопите и Пирин планина. През пролома Момина Клисура преминава асфалтов път, който свързва град Банско и град Гоце Делчев - или Разложката и Гоцеделчевската котловини. Точно в местността Момина кула река Каменица се влива в река Места; там е и крепостта Момина кула. Според различни легенди там в миналото е имало крепост, която е построена и отбранявана от смела мома; когато момата остава сама, се хвърля в реката, за да не бъде заловена жива от турците.

Подробно за Пирин    Зъбни импланти

Изкуствена кост    Лицево - челюстна хирургия

Зъбни импланти - иновативен метод за лечение при обеззъбяване    Имплантологичният портал на България

Подробна информация за Пирин