Язовир "Карагьол" и Венци

Венци се е запътил към язовир Карагьол. Всъщност пътят от тази позиция до язовира ще отнеме поне два часа (плюс - минус 15 минути), тъй като снимката е правена от Отовишки връх. Зад хребета, по който върви Венци, има долина, в която е разположена хижа Иван Вазов. От хижата нагоре към язовир Карагьол има пътека, по която можете да се изкачите за около час - час и петнадесет минути до язовира. За още половин час можете да се изкачите до връх "Калин", от който се вижда и язовир Калин. Всичко това са по-интересните туристически обекти в най-северозападната част на Рила