Водопадът на река Дамяница

Водопадът на река Демяница се нарича още Демянишки скок. Той се намира по горното течение на река Демяница, недалеч на север от местността Демянишка поляна. Образува се на мястото, където реката прорязва така наречения Демянишки праг. Височината му е 11 метра и през 1965 година е обявен за природна забележителност. В някои туристически справочници водопадът е описан като Юленски скок - по името на местността Юлен, която е разположена наблизо.

Река Демяница    Рила планина    Река Демяница

Информация за Пирин