Юлен

Резерватът Юлен е най-новият резерват в Пирин, обособен е през 1994 година. В този резерват има различни горски, алпийски и субалпийски рестителни и животински видове върху силикатна скална основа. Площта на резервата е 3156.2 хектара, границите на защитената площ са: на север - местността Хайдушка поляна, местността Куриловец, на 500 метра източно от връх Дисилица, връх Безбог, на юг - Бански езера, Самодивска порта и местността Тияците, на запад - река Демяница. Най-ниската точка на резервата е на 1650 метра надморска височина, а най-високата - връх Голям Полежан с неговите 2851 метра. Освен Голям Полежан в пределите на резервата влизат върховете Конарево (2439 метра), Безбог (2645 метра), Дисилица (2700 метра), Изворец (2753 метра), Войводски (2761 метра) и много други.  

Подробна информация за Пирин планина    Резерват Ореляк

В геоморфоложко отношение районът е изграден от глациални и периглациални форми, образувани през плейстоценовото захлаждане на климата. Основната скала е представена от гранити, гранитогнайси, кристалинни шисти и само в Стражишкия циркус има наличие на ултрабазични скали от карбонатно - силициевата свита. В резервата се намират няколко езерни комплекса - Типицки езера, Василашки, Стражишки, Полежански, Дислишки езера, както и няколко единични езера, от които изтичат малки планински реки. През резервата или непосредствено покрай него преминават Юленска река, Конаревска река, река Валявица и Стражишка река.

Резерват Юлен играе голяма консервационна роля за растителни видове като шиполиста, слоново хоботниче, скалната острица и други. Тук се намират вековни гори от бяла мура, бял бор, смърч, ела и клек. Единично се срещат и вековни дървета от черна мура. Флората в резервата е богата, установени са 700 вида висши растения, като 44 от тях са включени в Червената книга на България. Ярки представители са планинският божур, нарцисовидната съсънка и златистата кандилка. Срещат се и видове, останали от ледниковия период, каквито са черният емпериум и разпростряната сибалдия.

Типични представители на животинския свят в резервата са мечката, вълкът и дивата коза - от бозайниците те се срещат най-често. Най-многобройни обаче са птиците. Характерни за резервата са синигерите, кълвачите, сокерицата, глухарят и балканският кеклик. В отделни места на припек може да се види усойница, а в някои от езерата и реките се среща балканска пъстърва.

Фирма Юлен е концесионер на ски пистите в Банско и района около града. Периодично компанията е обвинявана в различни нарушения - изсичане на повече гори, отколкото е взето разрешение от министерството на околната среда, предизвикване на свлачища и други подобни. Поради това различни екологични организиции организират протести против Юлен и изобщо концесионерът няма много добър обществен имидж. Според различни конспиративни теории компанията Юлен не върши нищо нередно, а всички протести против нея са платени от други компании от Швейцария и Австрия, на които българските ски курорти са пряк конкурент. Доколко това е вярно, никой не знае, но във всеки случай тези теории много наподобяват теориите за Хемтрейлс и Хаарп, и едни други теории - че протестите против назначението на Делян Пеевски за шеф на ДАСН са били платени от Джордж Сорос. Къде точно е балансът между инвестициите и развитието на туризма и опазването на околната среда, е трудо да се прецени, но във всички случаи трябва да имаме предвид че и бъдещите поколения би трябвало да имат възможност да се радват на една красива природа.

Хижи в Пирин    Александра    Д-р Евелина Маркова    Д-р Хамди Омер    Д-р Влатко Недев    Манол Николов    Венцеслав Ралев    Д-р Салиф Ариф

В територията а резервата Юлен попада и местността Перлеш, която е разположена на югоизток от връх Конарево. На една от поляните в очертанията на тази местност има извор, наречен Перлешки извор. Той е прочут с изключително студената си вода. В местността Перлеш има и езера, наречени Перлешки езера - те се разполагат в циркуса, който е ограден от върховете Конарево, Каймакчал и Десилица. Имат незначителни размери - общата им площ е едва 3.77 декара. Най-голямото езеро от тази група - езерото Перлеш, заема около 60 % от тази площ - 2.2 декара. От тези езера изтича Перлешка река, която е десен приток на река Десилица. Името Перлеш има турски произход - означава разливане на вода (перелеш).

В циркуса, описан по-горе, се намира и местността Плеше. Тя е разположена в неговия югозападен дял. В северното подножие на връх Десилица се намират езерата Плеше - те са четири на брой, най-голямото от които има площ от 7.8 декара. От тях изтича Плешка река; много често се бъркат с Перлешките езера, които са разположени много близо и името им има сходно звучене, но все пак става въпрос за две различни групи езера.

Зъбни импланти - иновативен метод за лечение при обеззъбяване    Лицево - челюстна хирургия

Оферта на месеца    Синус лифтинг