Синанишко езеро

Синанишките езера са две на брой, разположени са в едноименния циркус. По-голямото от тях е известно като Синанишкото езеро. Лежи в североизточното подножие на връх Синаница. Надморската му височина е 2180 метра. Отличава се с твърде непостоянен режим. По време на активното снеготопене площта му достига 14.8 декара, а в края на лятото се свива до около 10 декара. Това езеро е едно от най-дълбоките езера в Пирин - има дълбочина 11.5 метра.

На северозапад от Синанишкото езеро, в северното подножие на връх Синаница лежи второто езеро от групата - Жабеното езеро, което е оградено от клекова гора и единични дървета. То се нарича още Малкото Синанишко езеро, Долното Синанишко и Мечото езеро. Има значително по-малка площ, около 2.3 декара. От него изтича единият от началните потоци на Синанишка река - тя е къса, тече на северозапад до местността Пещерите, където се влива отляво във Влахина река.

Синаница    Синанишко Странично Било    Синанишка порта    Пирин планина

Синанишкото езеро с хижа Синаница - и езерото е синьо, и покривът на хижата е син, дори и палатките

Облаци над Синанишкото езеро

Отново Синанишкият циркус с хижа Синаница и езерото

Синанишкото странично било