Синанишка порта

Синанишка порта е седловина в Пирин с надморска височина от 2428 метра. Разположена е върху Синанишкия рид между връх Синаница от запад и кота 2453 метра от североизток. Представлява скален процеп, през който преминава пътека от циркуса Спано Поле към Синанишкия циркус.

Подробна информация за Пирин планина    Синаница    Българският имплантологичен справочник    Тони Аврамова    Синанишко Странично Било

www.ralev-dental.bg    www.ralev.name    www.bg-dentist.info  

www.bg-tourinfo.com    www.see-bulgaria.com