Синанишка порта

Синанишка порта е седловина в Пирин с надморска височина от 2428 метра. Разположена е върху Синанишкия рид между връх Синаница от запад и кота 2453 метра от североизток. Представлява скален процеп, през който преминава пътека от циркуса Спано Поле към Синанишкия циркус. Когато се гледа от циркуса Спано Поле, Синанишка порта изглежда точно като порта; гледана откъм Синанишкия циркус обаче, портата изглежда повече като кулоар. Спускането от нея към хижа Синаница е доста стръмно.

Подробна информация за Пирин планина    Синаница    Българският имплантологичен справочник    Тони Аврамова    Синанишко Странично Било

Синанишка порта точно преди да се открие гледката към хижа Синаница и езерото Синаница

www.ralev-dental.bg    www.ralev.name    www.bg-dentist.info  

www.bg-tourinfo.com    www.see-bulgaria.com

Кулоар, който се намира малко встрани от портата

Мълчалив свидетел на героичното изкачване на нашия екип на връх Синаница - само шест часа ни валя дъжд!

От портата се открива гледка и към връх Синаница - но след като започнете изкачването, върхът се скрива

Пътеката към връх Синаница - на места изкачването е еднообразно и при мъгли човек лесно губи ориентация

Изглед към езерото Синаница