Камъни и клек в Пирин

Снимка на планински камъни и клек в Пирин. Клекът се среща на надморска височина до 2700 метра главно в Рила, Пирин, Средна и Западна Стара планина, Витоша

Пирин    Връх Вихрен    Диоден лазер    Зъболекар в Пловдив

www.ralev-dental.com    Повече информация за клека

Клек в Окаденския циркус. В най-ниската част на циркуса расте бор, а над него следва поясът на клека

Градове в България

Снимка, на която отлично се вижда разположението на клека - по била, по които не расте гора поради голямата надморска височина. Над клека следват само тревисти площи, а над тях - само камъни. На горната снимка се виждат няколко възлови върха в Пирин - в центъра на кадъра - връх Разложки Суходол, вляво от него - връх Каменитица, а точно зад него наднича връх Баюви Дупки. Всички тези върхове са високи, каменисти, само по най-заравнените им части расте трева.

Отново показателна снимка - връх Окаден и Окаденският рид са обрасли с клек, а над тях се вижда склонът на връх Разложки Суходол, който се спуска към скалния ръб Стъпалата. Още по-нагоре е Котешки чал. Той е висок и скалист скален рид, който на места достига ширина само до 10 см. Очевидно е че на такива места дори и тревата расте трудно. По билото на Окаденския рид се вижда скален участък, който е свободен от клек - там е ветровито и студено и растенията оцеляват трудно.

Под пояса на клека, на по-малка надморска височина, вече расте нормална иглолистна гора, а под нея - смесена и широколистна