Отново супер снимка; точно от върха на Каменица

Отново супер снимка; точно от върха на Каменица; на заден план - Голям Полежан; вдясно от него Безбог; вляво Газей; най-далеч на заден план - Рила

Дженгал    Байкушевата мура    Връх Безбог    Българският имплантологичен справочник

www.bg-dentist.net

www.ralev.ws

История на зъбната имплантология