Вляво Вихрен, вдясно Кутело

Вляво Вихрен, вдясно Кутело, под тях - Тодорките, най-долу главното Пиринско било

Дженгал    Байкушевата мура    Връх Безбог    Българският имплантологичен справочник

www.ralev-dental.com

Дженгал

Първи имплант от системата Implantium