На преден план Мозговишки рид, над него надничат връх Яловарника - вляво, връх Зъбът и връх Голена

На преден план Мозговишки рид, над него надничат връх Яловарника - вляво, връх Зъбът и връх Голена - скланият гребен най-вдясно

Бъндеришки езера    Сравнение на имплантатните системи    Планини в България    Рила

www.bg-dentist.com

Бор

Множествени импланти