Без коментар

Надпис върху залепен левкопласт до връзката на тоалетно казанче. Първоначално някой беше написал само "Дърпай леко" - очевидно с цел да не се повреди казанчето; винаги обаче има хора с повече въображение, които добавиха коментара отдолу. Впоследствие отгоре се появи надпис "Жули яко", и скоро след това някой с отчаяние написа "Нищо не става". Наколко дни след това бяха добавени думите "Щом ти дава", чието значение до момента остава една философска загадка. Какво ли е имал предвид анонимният автор на тази поезия? Автор на снимката е д-р Венцеслав Ралев.

copyrightęby everybody

www.dentalimplants.bg    Информация за Пирин планина    Борд 518    Смях