Любовно вино - произведено в Мелник

Любовно вино. Зареди батериите в Мелник при Илия Гърчев. Чупи легла! Имахме възможност да се уверим в това - истина е...

Въпросният Илия Гърчев носи сметката на клиентите си. Всичко се проверява внимателно. Да му мисли клиентът който е решил да не си плаща сметката!

Смях    Ужасът на вегетарианеца    Информация за Пирин планина    Вълкодав

Готова софра за четирима.

Кръчма "Изгрев"    Смях

Също като героите от една реклама на бира Heineken, която се въртеше по BTV през 2009 година, и ние закрещяхме от възторг при наличието на такива количества червено вино!

Скритата Бълария    Джигитски самолет    Кръчма "Изгрев"    Смях

Е, за тази бъчва ни е нужен вече стабилен support от страна на 15 - 20 сериозни пиячи...

Билогичният ефект на любовното вино е вече налице, особено при мъжката част от компанията

Илия Гърчев гледа критично към цялата група

Скритата Бълария    Смях    България    Джигитски самолет    Кръчма "Изгрев"