Брезнишки рид

Брезнишки рид представлява скално било, което разделя Каменишки циркус от Брезнишки циркус. Нарича се още Кадиев рид и е едно доста мощно било. Отделя се от Главното Пиринско било точно при връх Ченгелчал (Кривец), спуска се на изток и постепенно губи височина. Вижда се от далеч - по цялата дължина на Главното Пиринско Било от връх Джано до връх Ореляк; също от върховете Безбог и Голям Полежан.

Подробна информация за Пирин    Рила

Мястото на отделяне на Брезнишки рид от Централното Пиринско било - точно при връх Ченгелчал или Кривец