Белмекен

Рила    Планини в България    Върхове в България    Върхове в Рила

Връх Белмекен е висок 2626 метра, разположен е в Ибърския дял на Рила. Намира се на изток от Равни чал (Равни връх), от който е отделен със седловина - Премката, наричана в миналото също Белмекен. Впоследствие името на седловината се е придало и на върха. От хижа Белмекен до върха има лятна и зимна маркировка, много лесно е изкачването и от спортна база "Белмекен". Ако се изкачвате от хижа Белмекен към върха, е необходимо да преминете покрай Равничалското езеро по маркировката за спортния комплекс - в посока юг - югоизток, по маршрут 45.2. Съвсем скоро се започва изкачване по оградната стена на езерния циркус. През лятото това се осъществява по камениста пътека със серпентини. Зимният път в тази отсечка е доста стръмен, поради което при хлъзгав терен може да се наложи осигуряване с въже. В същия участък има риск от лавини при дълбок и неулегнал сняг. И летният, и зимният път достигат до заравненост на склона, по която лесно се заобикаля от изток масива на Равни чал и се достига до седловината Премката. Там се преминава покрай маркировъчен стълб 44, откъдето надясно се отделя лятна пътека за хижа Заврачица - маршрут 8.3. От следващия жалон с номер 43 е разклонението за връх Белмекен, което е наляво в източна посока. Следва продължително изкачване по западния склон на върха, който обаче не е стръмен. Теренът вече е изцяло тревист. Стълбовете завършват при върховата кота, а наляво от нея, на североизток, се спуска лятна пътека за хижа Гургулица. Тя преминава през местността "Помочена поляна". Целият този преход е с продължителност от 1.30 часа. Преходът от спортна база Белмекен до връха е около 90 минути, а от хижа Белмекен до спортната база - 2 часа и 30 минути.

Връх Белмекен, сниман от Кончето в Пирин планина

Хижа Белмекен е една от най-старите рилски хижи. Тя е построена през 1933 година, а впоследствие е разширявана и преустройвана. Първото име на хижата е Константин Панайотов. През 1997 година, точно след Виденовата зима, хижата е горяла, но впоследствие е възстановена - не от Валутния борд, а от ентусиазирани туристи. Намира се на 2225 метра надморска височина, на брега на Равничалското езеро в Ибърския дял на Източна Рила. Представлява триетажна постройка с 30 места в стаи с по 5, 6 и повече легла. Хижата е водоснабдена, електрифицирана с агрегат, отоплението й е с печки с твърдо гориво. Санитарните възли са вътрешни и външни, баня няма. Снабдяването е с коне, има столова, кухня и бюфет. Хижата се стопанисва от туристическо дружество "Равни чал" - село Костенец, телефони за връзка - 0889 921 306 и 0899 059 005.

Язовир Белмекен    Сенки в Пирин    Върхове в Рила    Равни чал    Скали в Рила    Камъни в Рила    Връх Ибър

Съоръжение за събиране на дъждовна вода на връх Белмекен. На повечето върхове в България са разположени такива приспособления, чрез които се мери количеството на валежите. Едно от местата с най-много валежи е връх Мусала

www.ralev-dental.com    www.ralev.name    www.bg-tourinfo.com    www.bg-dentist.com    www.omegadentagroup.net    www.bg-dentist.info