Планинообразуване

Планинообразуването е съвкупност от процеси, които водят до образуването на верижни планини. Тези процеси обхващат създаването и развитието на геосинклиналите (място на триене на континентални блокове, при чието нагъване се получават планински вериги) и всички тектонски и магмени прояви в тях, издигането на нагънати области и създаването на планинска морфология. През 19 в. се приема, че планината представлява нагъване на части от земната кора. Американският геолог К. Джилбърт например смята, че тектонските движения са орогенни (създаващи планини) и епирогенни (създаващи суша чрез издигане на морското дъно). По-късно, през 40-те и 50-те години на 20 в. геолозите са установили, че планинските системи (най-вече верижните) се създават не от нагъването, а от бавното издигане на някогашните геосинклинални области. Едновременно с издигането започват да действат външните земни сили, при което се оформя морфоложкият облик на планината. Гънките или геоложките структури, от които са изградени верижните планини, се създават в геосинклиналите, главно под водната повърхност.

Начална страница    Планини в България

От екзогенните процеси при образуване на планините голяма роля играе изветрянето. Това е процес на раздробяване и химично изменение на скалите и минералите в земната кора (на нейната повърхност и на незначителна дълбочина) под влияние на слънчевите лъчи, водата, кислорода, въглената киселина и организмите. Различават се физическо (механично) и химическо изветряне. При физическото скалите се раздробяват поради нееднаквото поглъщане на слънчевите лъчи от различните минерали на скалата и нееднаквото им разширяване и сливане при температурните колебания. Когато скалите дълго време търпят термични разширения, се стига в крайна сметка до напукване и разрушаване. Роля играе и замръзването на водата в скалните пукнатини - при този процес водата се разширява и може допълнително да разпука скалата.

Вход в нашия форум

Планини в България    Зъбни импланти    Черно море    Рилски езера    България    Избелване на зъби    Имплантологичен портал    Зъб    Кариес

Мальовица    Видин    Ендодонтия    Хотели    Зъболекар в Пловдив    Синус лифтинг    Лицево - челюстна хирургия    Зъболекари във Видин

www.ralev-dental.com    www.bg-dentist.com    Рила - информация и снимки

www.investor-bg.com    www.bg-dentist.eu

www.dentalforum-bg.com    www.dentalimplants.bg