Пещери

Магурата    Леденика    Пещера "Бачо Киро"    Хотел "Рай"

    Пещерата е подземна кухина в горните пластове на земната кора. Образува се в тектонски пукнатини в лесноразтворими от подпочвените води скали - най-вече варовици, доломити, гипс, каменна сол и т.н. Основна роля играят процесите на суфузия и абразия. Пещерите се развиват на определено ниво, което съответства на някогашното ниво на карстови подпочвени води. Пещерите представляват система от сложно преплитащи се подземни ходове и зали. През някои от тях текат реки, обикновено са украсени със синтрови образувания - сталактити, сталакмити, сталактони, колони, драперии и т.н. Поради особените микроклиматични условия в някои пещери се образува лед. Пещерите са служили за убежище на първобитния човек - намерени са скелети на животни, сечива, рисунки на хора и животни и т.н. Обитават се от своеобразна пещерна фауна.

    В Република България до момента са открити и описани около 5500 пещери, като постоянно се откриват нови. Първите сведения за пещери са открити в ръкописите на Петър Богдан (1640 г.) - авторът дава някои географски и ситорически сведения за тогава известните пещери в страната. През 1915 г. е издадена книгата “Карстови форми в Западна Стара Планина” с автор географа Жеко Радев. Точно след 7 години в България се започват системните биоспелеологични проучвания, с които се поставя началото на научните изследвания в пещерите в България. На 18 Март 1929 г. научни работници, учители, туристи и любители учредяват Първото Българско Пещерно Дружество. Започва активно сътрудничество на дружеството с БТС и се основават първите пещерни клонове (гр. Дряново). Скоро след това се организират и първите пещерни бригади с подкрепата на БАН. Проучват се едни от най-красивите пещери в България в районите на Лакатник, Карлуково, Златна Панега и Враца. През 1949 г. Българското Пещерно Дружество преустановява своята дейност по решение на народната власт - поредното мъдро решение на тогавашните партийни и държавни величия, явно съзряли в лицето на спелеолозите едни потенциални дисиденти. Все пак продължават научните изследвания в институти на БАН и в Софийския Университет. След възобновяване на дейността на БТС през 1957 г. се заражда идеята за създаване на Комитет за Пещерен Туризъм към него и само една година по-късно това е осъществено на практика. През 1963 г. е проведена първата национална конференция по спелеология, по време на която Комитетът за пещерен туризъм се преобразува в Републиканска комисия по пещерно дело и пещерен туризъм (РКПДПТ). През 1965 г. учителят Димитър Райчев организира първата пещерна сбирка, която по-късно се разраства през 1980 г. в пещерен музей – единствен и до днес на Балканите, разположен в гр. Чепеларе, заслужава си да се види! През 1972 г. РКПДПТ се преименува на Българска федерация по пещерно дело, а през 1991 г. – на Българска Федерация по Спелеология. В момента в тази федерация членуват над 30 клуба. Както всяка уважаваща себе си асоциация, и тази си има уеб-сайт - можете да го разгледате на адрес www.speleo-bg.com.

Начална страница    Вход в нашия форум

Хотел "Рай"    Магурата    Леденика    Информация за пещерите в България    Пещера Бачо Киро

Пещера

www.ralev-dental.com    www.dentalimplants.bg    www.dentalforum-bg.com

www.investor-bg.com    www.bg-dentist.com    www.bg-dentist.eu