Работещият

Човек по време на работа - сп. National Geographic дори издаде цял албум на тази тема. Ние засега ще се ограничим само с тази снимка, автор на която е д-р Венцеслав Ралев

copyright©by everybody

www.dentalimplants.bg    www.bg-tourinfo.com    www.ralev-dental.com    www.ralev.name    www.bg-dentist.com