Влахини езера

Влахинските езера са шест на брой - пет постоянни и едно временно. Наричат се още Влахини езера, Вихренски езера и Елтепски езера. Разположени са в едноименния циркус. Временното езеро е най-високо разположено и най-малко по площ - намира се на 2385 метра надморска височина. Има площ от 1.04 декара. То е разположено във вдлъбнатина по източния склон на рида Гредаро, на север от връх Гредаро. На север от него, под връх Влахинска чука, има друго езеро, което се нарича Гредарско езеро и има площ от 1.2 декара. Разположено е на надморска височина от 2356 метра.

Дъното на Влахинския циркус е заето от най-голямото и най-дълбоко езеро от групата на Влахините езера. То има площ от 65.8 декара и е дълбоко 13.4 метра. По тези свои показатели заема съответно пето и шесто място сред всички езера в Пирин. Надморската му височина е 2299 метра; в много справочници е споменато с името Голямо Влахинско езеро или Горно Влахинско езеро.

Останалите три езера от групата се намират на северерозапад от Влахинското. Разположени са в централната част на циркуса и са много близо, буквално на метри едно от друго. Надморската им височина е 2296, отново 2296 и 2294 метра. Първото от тях е дълбоко - дълбочината му достога 8.4 метра, а площта му е малка - 2.9 декара. Второто пък, обратно, има голяма площ - 10.45 декара, а дълбочината му е едва 80 сантиметра. Третото е със силно издължена форма, има площ от 9.8 декара и дълбочина от 1.60 метра. На снимката горе се вижда описаната група от трите Влахински езера.

Влахинските езера пък се разполагат във Влахинския циркус. Той е отворен на североизток към долината на Влахинска река. Ограден е от изток от Главното Пиринско било по линията връх Вихрен - Хвойнати връх - Муратов връх, а от югозапад и запад - от рида Гредаро.

Езера в Пирин    Информация за връх Вихрен    Скали в Рила    Снимки на крепости    Информация за Пирин    Муратов връх    Главно Пиринско Било

Информация за езерата в Пирин    Синус лифтинг    Изложение в Кьолн    Влахински превал

Влахинско езеро - дълбочина 134 метра и площ 65.8 декара

Езерото на желанията