Крепостни кули

copyright©by everybody

Автор на снимката - д-р Явор Симеонов

Каменна стена