Стената на крепостта Баба Вида

Крепостта Баба Вида - повече информация

copyright©by everybody

Автор на снимката - д-р Венцеслав Ралев