Пясъчни пирамиди

Пясъчните пирамиди са характерни образувания на релефа, които се формират най-вече в по-сухи региони. При постепенната ерозия на терена вследствие пропадане на някои участъци се формират характерните пирамиди, които са разнообразни и много приятни за гледане и снимки по всяко време на годината. Особено атрактивни са пирамидите през пролетта и през есента, когато околната растителност изобилства от всякакви цветове. През лятото пирамидите са силно нагрети от Слънцето и си е предизвикателство да се разхождаш около тях, а през зимата в тези региони рядко пада сняг. Поради това е трудно да се видят пясъчни пирамиди със сенжна покривка, но и това се случва. В България пясъчни пирамиди има около град Мелник и малко над село Строб; и двата региона са доста известни и се посещават много често от туристи. Красиви пясъчни пирамиди има и над град Кресна, но не толкова много, колкото около Мелник.

Подробна информация за Пирин    Туристическият информационен сайт    Снимки от град Мелник    Избата на Шестака    Синята къща

Информация за планината Пирин    Дъга    Рила    Дъжд

Пясъчни пирамиди се срещат не само около Мелник. Такива има и над град Кресна - снимката горе - както и над село Строб

Мелнишки пирамиди

Информация за Мелник    Мелник през нощта

Роженският манастир