Мозговишка порта

Мозговишка порта представлява една седловина с типичната форма на порта - според много туристи тя дори е най-типичната порта от всички такива форми на релефа в Пирин. Надморската височина на портата е 2513 метра, разположена е върху Главното Пиринско Било между връх Валявишки чукар от североизток и кота 2620 метра от запад. Тя е важна точка от някогашния търговски (винарски) път, който свързва Мелник и Разлог. В днешно време този път не съществува, но портата продължава да бъде едно оживено място, в което се пресичат няколко туристически маршрута. Мозговишка порта се среща в различни туристически справочници с много имена - Винарска порта, Мелнишка Порта, Чаирска порта, Превалска капия, Превалска седловина, Валявишка порта, Демянишка порта, Портата на Белемето, Белеметска порта. Едва ли има друга порта в българските планини, която да има толкова много и различни имена. През портата преминава пътеката, която върви по Главното Пиринско Било и води от хижа Вихрен до Тевното езеро; освен това друга пътека се изкачва от хижа Демяница към Мозговишка порта, за да достигне също до Тевното езеро. Двете пътеки се кръстосват и отново се разклоняват на две - едното разклонение отива към Тевното езеро, а другото към хижа Каменица (Беговица), като заобикаля Тевното езеро и доста съкръщава пътя.

На запад от Мозговишка порта започва Мозговишки рид. Той е дълъг около 1.5 километра във високата си част и разделя долините на реките Чаирска и Мозговица. По него се редуват няколко безименни коти, разделени от седла. Редицата завършва с връх Мозговишки чукар, който е висок 2612 метра. След него ридът бързо се снижава и се разклонява на две - единият клон продължава на запад и завършва в долината на река Башлийца, а другият се насочва на югоизток и достига водослива на реките Мозговица и Башлийца. От кота 2622 метра, която се издига на изток от Мозговишки чукар, се отделя едно късо вторично разклонение, което разделя на две циркуса Чаира. Самият връх Мозговишки чукар изглежда доста внушително, ако се гледа откъм местностите Башлийца и Арнаутски гробища. Склоновете му са много стръмни, покрити са с клек и трева. На север те се спускат към долината на Чаирска река, а на запад и юг - към долините на река Башлийца и река Мозговица.

Порти в Пирин    Тевно езеро    Езера в Пирин    Връх Дженгал

Подробна информация за Пирин планина    Българският имплантологичен справочник

Зимната маркировка на Мозговишка порта

Синя маркировка - с нея е отбелязана пъткета от Мозговишка порта към хижа Демяница