Поредната супер снимка; точно от върха на Каменица

Поредната супер снимка; точно от върха на Каменица; на заден план - Голям Полежан; вдясно от него Безбог; вляво Газей; най-далеч на заден план - Рила

Зъбен имплант    Зъболекар в Пловдив    Връх Вихрен    Диоден лазер

www.tourinfo-bg.net

www.see-bulgaria.info

Субпериостални импланти