Страхотен изглед от Мозговишка порта

Страхотен изглед от Мозговишка порта. Вляво от нея започва Мозговишки рид, вдясно - безименна кота; още по-вдясно се вижда Валявишки чукар

Зъбен имплант    Зъболекар в Пловдив    Връх Вихрен    Диоден лазер

www.bg-tourinfo.net

www.tourinfo-bg.com

Пациенти за импланти