Камънаци и поляни

Камънаци и поляни

Връх Безбог    Езера в Пирин    Връх Вихрен    Подробна информация за Пирин планина

www.dentalimplants.bg

Клек    Гора

Смесени конструкции

Камънаци и поляни, а над тях - връх Дуниното куче. Вдясно от него в далечината - вероятно връх Баюви дупки

Камънаци и поляни и между тях - Дългото езеро в Пирин