Паневритмия

www.bg-tourinfo.com    www.dentalimplants.bg    www.ralev-dental.bg    www.omegadentagroup.com

Името Паневритмия се състои от три корена - пан (всеобщ, космичен), ев (от латински еу - истински, висш) и ритъм (последователност). Съгласно значението на тези три корена името паневритмия се превежда като висш космически ритъм. Танцът паневритмия е въведен от българския духовен философ и учител Петър Дънов, като според него именно великият космически ритъм, който лежи в основата на живота, е заложен в тези упражнения. 

www.bg-dentist.eu    Рилски езера    Планината Рила

www.investor-bg.com    Информация за Рила