Резерват Ореляк

Резерват Ореляк е разположен в Пирин планина, в нейната част Среден Пирин. Включва връх Ореляк и неговите околности. На югоизток от връх Ореляк се издига връх Чала, който е висок 1969 метра. Той представлява поредица от слабо изразени коти, които са разположени в посока север - юг по билото на планината. Склоновете на върха в посока изток, юг и югоизток са много стръмни, а тези на запад, северозапад и север са полегати. В голямата си част те са покрити с камънка, треви и хвойна, под които започва борова гора. Жителите на село Добротино наричат върха Юрушки чал, защото някога овчари - юруци са извеждали тук стадата си на паша. Името на върха има турски произход - чал означава връх, което име се среща в имената на много върхове в България. Всъщност думата е навлязла в турския от персийски - много върхове в Иран също носят в името си Чал, което е документирано от много по-древни времена от основаването на Османската империя и възникването на турския език. В старобългарския език също се среща думата чал - тя означава наведен, наклонен и според И. Тантилов поради това в Пирин и българските планини Чал се среща само в името на върхове, които са по-заоблени и полегати - Мечи Чал, Юмрукчал и т.н. Освен това всички тези върхове са асиметрични, бележат отклонение в областта на билото. С това Тантилов обяснява и значението на думата чалнат, която в българския език се използва за хора с необичайно и атипично поведение и мислене. С тези свои разсъждения Тантилов отново отива в Десета Глуха, но са интересни и занимателни :-)

Подробна информация за Пирин планина    Резерват Юлен    Д-р Влатко Недев

Хижи в Пирин

Зъбни импланти - иновативен метод за лечение при обеззъбяване