Боян гледа Рилските езера

Боян уморено гледа Рилските езера от Отовишки връх